Cookies

UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.

AKCEPTUJĘ
AKCEPTUJĘ
arrow arrow2 arrowsgb biznes czlowiek rolnictwo filtrowanie1 filtrowanie2 ikonkainfo kolkadopinu kwadracik okooutline partnerstwo pin solidnosc stabilnosc tradycja biznes czlowiek rolnictwo linkedin googlep scrollTo phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

COVID

W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z epidemią koronawirusa, Bank Spółdzielczy
w Bełchatowie umożliwia klientom indywidualnym odłożenie o 3 miesiące terminu spłaty pełnych rat kapitałowych kredytu, natomiast przedsiębiorcom oferuje zawieszenie rat maksymalnie do 30 września 2020 roku.
Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty powinni skontaktować się telefonicznie pod nr 44 635 72 50 oraz przesłać uproszczony wniosek na skrzynkę mailową Banku: belchatow@bsbelchatow.sgb.pl
Klient indywidualny przesyła wyłącznie wniosek, natomiast klient instytucjonalny dołącza do wniosku informację wg stanu na 31 grudnia 2019 roku odpowiednią do rodzaju prowadzonej księgowości i zaangażowania klienta w Banku (wraz z podmiotami powiązanymi) oraz dane finansowe.
Po otrzymaniu wniosku i dokumentów Bank skontaktuje się z klientem i zdalnie przeprowadzi cały proces, łącznie z akceptacją warunków odroczenia i zawarciem porozumienia.
Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w przypadku zawieszenia spłat.
Wymagane dokumenty:
Dla Klienta Indywidualnego:
Wniosek dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych _Klient Indywidualny
Dla Klienta Instytucjonalnego:
Wniosek dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych _Klient Instytucjonalny
Do wniosku należy dołączyć:
Uproszczona księgowość: książkę przychodów i rozchodów na 31.12.2019 r. oraz bieżące dane.
Pełna księgowość: sprawozdanie finansowe na 31.12.2019 r. oraz bieżące.
Rolnik: okresowa informacja o sytuacji finansowej rolnika prowadzącego gospodarstwo wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Aktualizacja z dnia 17 lipca 2020 roku

Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu
Rozwiązanie zawieszenia wykonania umowy kredytu w ramach Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1086) – Tarcza antykryzysowa 4.0, jest skierowane do Klientów Indywidualnych, którzy po 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu.

Zasady realizacji:

Posiadając kilka kredytów tego samego rodzaju (w ramach grupy kredytów konsumenckich, mieszkaniowych lub innych), Bank może zrealizować wniosek o zawieszenie wykonania tylko jednej umowy w ramach wymienionych grup kredytów. Dla każdego kredytu należy wypełnić wniosek oddzielnie.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy, którego integralną częścią jest oświadczenie o utracie źródła dochodu może być złożony:

Wniosek dla Klienta Indywidualnego:
Wniosek dot. ustawowych wakacji kredytowych_Klient Indywidualny